0

CAKES

 • MILLE FEUILLE YOGURT
  49.000VNĐ
 • MILLE FEUILLE VANILLA
  42.000VNĐ
 • TEMPTATION
  52.000VNĐ
 • RED VELVET
  42.000VNĐ
 • PARIS BREST
  65.000VNĐ
 • SAINT HONORÉ
  46.000VNĐ
 • BROWNIE
  40.000VNĐ
 • TIRAMISU
  41.000VNĐ

BAKERY

 • ÉCLAIR COFFEE
  29.000VNĐ
 • ÉCLAIR CARAMEL
  29.000VNĐ
 • ÉCLAIR CHOCOLATE
  29.000VNĐ
 • ÉCLAIR VANILLA
  29.000VNĐ
 • PAIN AU CHOCOLAT
  25.000VNĐ
 • PAIN AU CINNAMON
  22.000VNĐ
 • CROISSANT
  22.000 VNĐ

TART

 • APPLE TART
  39,000VNĐ
 • LEMON MERINGUE TART
  40,000VNĐ
 • STRAWBERRY TART
  46,000VNĐ
 • MANGO TART
  46,000VNĐ
 • RASPBERRY TART
  49,000VNĐ

PASTA

 • Marinara Spaghetti
  TRADITIONAL TOMATO MARINARA SAUCE WITH SPAGHETTI, CHERRY TOMATOES, OLIVES, PARMASAN& CHEDDAR CHEESE.
  95,000VNĐ
 • Spaghetti Bolognese
  Spaghetti with classic home-made Bolognese sauce and tender chunk of beef, Parmasan cheese.
  125,000VNĐ
 • Marinara Spaghetti
  TRADITIONAL TOMATO MARINARA SAUCE WITH SPAGHETTI, CHERRY TOMATOES, OLIVES, PARMASAN& CHEDDAR CHEESE.
  95,000VNĐ
 • SEAFOOD SPAGHETTI
  Spaghetti with green mussels, shrimps, squids, salmon and cream sauce, Parmesan cheese.
  185,000VNĐ

SALADS

 • Smoked Salmon Salad
  Smoked salmon with romain lettuces, cherry tomatoes, parmesan cheese, egg, bacon,croutons, Anchovy creamy sauce.
  145,000VNĐ
 • Feta Cheese Salad
  Feta cheese with cherry tomatoes, cucumber, grapes, pomelo, orange, balsamic& avocado sauce.
  115,000VNĐ
 • Almond Flakes Green Salad
  mixed veggies salads with almond flakes, balsamic sauce
  95,000VNĐ
 • Smoked Duck Breast Salad
  Smoked duck breast with mixed salads, orange, sauce orange& soya.
  145,000VNĐ
 • Crispy Seaweed & Fruits Salad
  Crispy seaweed with veggies, pomelo, orange, apple, avocado, and white sesame sauce.
  125,000VNĐ

PANINI

 • Chicken and Cheese
  CHICKEN BREAST WITH CHEESE, SAUTEED VIOLET CABBAGE WITH CREAMY PEPPERCORN SAUCE.
  105,000VNĐ
 • PULLED BEEF & CHEESE
  Pulled beef with cheese, sauted violet cabbage, creamy peppercorn sauce
  125,000VNĐ
 • MUSHROOM & CHEESE
  Sauted mushroom with cheese, creamy peppercorn sauce
  115,000VNĐ
 • HAM & CHEESE
  Bánh mì kẹp thịt nguôi, pho mai, rau xà lách, cà chua, sốt Thousand Island
  99,000VNĐ

SANDWICHES

 • Smoked Salmon
  Smoked salmon with cheddar cheese, dark rye bread, and guacamole sauce.
  125,000VNĐ
 • Chicken tortillas
  Chicken breast with cheddar cheese, veggies on tortillas, guacamole sauce.
  115,000VNĐ
 • PULLED BEEF
  U.S. BEEF STEWED WITH HERBS, SERVED WITH SPECIAL SAUSE AND SAUTEED VIOLET CABBAGE
  95,000VNĐ
 • BBQ PORK
  GRILLED " BUN CHA" PORK WITH SAUCE
  55,000VNĐ
 • CHICKEN BREAST WITH OREGANO
  FRIED CHICKEN BREAST MARINATED WITH OREGANO, VEGGIES, SAUCE MAYONNAISE AND YELLOW MUSTARD
  55,000VNĐ
 • PATÉ AND EGG
  SMOKED GARLIC DRIED SALAMI WITH BUTTER, MAYONNAISE AND YELLOW MUSTARD
  55,000VNĐ
 • SALAMI& BUTTER
  SMOKED GARLIC DRIED SALAMI WITH BUTTER, MAYONNAISE AND YELLOW MUSTARD
  50,000VNĐ
 • OMELLETE
  OMELETTE WITH MAYONNAISE AND MUSTARD
  45,000VNĐ
 • PATE
  MINCED PORK WITH CHICKEN LIVER PATÉ FRENCH STYLE WITH VEGGIES AND MAYONAISE, YELLOW MUSTARD ( PATE NHÀ LÀM BẰNG THỊT LỢN XAY VÀ GAN GÀ, SỐT MAYONNAISE VÀ MÙ TẠT)
  45,000VNĐ
 • TUNA
  TUNA IN OIL WITH ONION, CELERY, DILLS, MAYONNAISE
  45,000VNĐ
 • Chicken Tortilas
  CHICKEN BREAST WITH CHEDDAR CHEESE, VEGGIES ON TORTILLAS, GUACAMOLE SAUCE
  105,000VNĐ
 • SMOKED SALMON
  SMOKED SALMON WITH CHEDDAR CHEESE AND GUACAMOLE SAUCE
  125,000VNĐ
 • PATE & EGG
  Fried home - made pate with egg, sauce mayonnaise, mustard
  55,000VNĐ
 • PATE
  Minced pord with chicken liver pate with veggies & mayonnaise, mustard
  45,000VNĐ
 • B.L.T
  Crispy bacon & lettuce, tomatoes
  65,000VNĐ
 • SALAMI & BUTTER
  Smoked garlic dried salami with butter , mayonnaise & mustard
  50,000VNĐ
 • OMELETTE
  Omelette with mayonnaise, mustard
  45,000VNĐ
 • HAM & BUTTER
  Pork ham with butter & veggies, sauce mayonnaise, mustard
  45,000VNĐ

SOFT DRINKS

 • PERRIER (330ML)
  45,000VNĐ
 • COKE, COKE LIGHT, LAVIE WATER, SPRITE, SODA WATER
  20,000VNĐ

VIETNAMESE COFFEES

 • AFFOGATO COFFEE (BLACK COFFEE WITH a scoop pf chocolate / VANILLA ICE CREAM)
  Cafe đen phục vụ cùng kem chocolate hoặc vanila
  65,000VNĐ
 • CINNAMON COFFEE
  Cafe với quế
  45,000VNĐ
 • COCONUT COFFEE (ONLY COLD)
  Cafe cốt dừa lạnh
  55,000VNĐ
 • COFFEE WITH CONDENSED MILK
  Cafe nâu
  35,000VNĐ
 • BLACK COFFEE WITH SUGAR
  Cafe đen
  30,000VNĐ

STANDARD TEAS

 • GINGER TEA
  45,000VNĐ
 • ENGLISH TEA (EARLGREY / JASMIN / RASPBERRY / ENGLISH BREAKFAST / ENGLISH NUMBER 1)
  40,000VNĐ
 • LIPTON TEA / DIMAH TEA (STRAWBERRY / MINT / PEACH)
  35,000VNĐ

ITALIAN STYLE COFFEES

 • CHOCOLATE
  65,000VNĐ / 65,000VNĐ
 • O’DOUCEURS SPECIAL
  55,000VNĐ / 65,000VNĐ
 • FLAT WHITE
  55,000VNĐ / 65,000VNĐ
 • MOCCA CAFE
  55,000VNĐ / 65,000VNĐ
 • LATTE
  45,000VNĐ / 55,000VNĐ
 • CAPPUCINO
  45,000VNĐ / 55,000VNĐ
 • MACCHIATO
  40,000VNĐ / 50,000VNĐ
 • AMERICANO
  35,000VNĐ / 45,000VNĐ
 • ESPRESSO
  35,000VNĐ / 45,000VNĐ

HOME MADE FLOWERS FRUITS TEAS

 • MIXED FRUITS TEA
  Trà hoa quả lẫn
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ
 • MANGO & STRAWBERRY
  Trà xoài và dâu tây
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ
 • RED APPLE AND CAMOMILE
  Trà táo đỏ và hoa cúc
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ
 • ROSE KIWI TEA
  Trà hoa hồng và quả kiwi
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ
 • YELLOW LEMON & CINNAMON TEA
  Trà chanh vàng và quế
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ
 • EARLGREY BERGAMOT
  Trà Bá Tước và quả quýt sấy khô
  65,000VNĐ / 85,000VNĐ

TROPICA FRUITS TEAS

 • WATERMELON & MINT TEA
  Trà dưa hấu và lá bạc hà
  45,000VNĐ
 • PINEAPPLE & MINT TEA
  Trà dứa và lá bạc hà
  45,000VNĐ
 • RASPBERRY & MINT TEA
  Trà quả mâm xôi và lá bạc hà
  45,000VNĐ
 • ORANGE & LEMONGRASS TEA
  Trà cam sả tươi
  45,000VNĐ
 • APPLE & CINNAMON
  Trà táo và quế
  45,000VNĐ

FRESH JUICES

 • Apple Chia seed
  55.000VNĐ
 • Orange Ginger
  55.000VNĐ
 • APPLE JUICE WITH SEEDS
  Táo với hạt chia
  55,000VNĐ
 • POMELO WITH CHIA SEEDS
  Bưởi với hạt chia
  55,000VNĐ
 • MIXED JUICE
  Hai loại hoa quả lẫn
  50,000VNĐ
 • SEASONAL JUICE
  Hoa quả theo mùa
  40,000VNĐ
 • GUAVA JUICE
  Ổi tươi
  40,000VNĐ
 • CARROT JUICE
  Cà rốt tươi
  40,000VNĐ
 • watermelon juice
  Dưa hấu tươi
  40,000VNĐ
 • MANGO JUICE
  Xoài tươi
  40,000VNĐ
 • PASSION JUICE
  Chanh leo
  40,000VNĐ
 • PINEAPPLE JUICE
  Dứa tươi
  40,000VNĐ
 • YELLOW LEMON WITH HONEY
  Chanh vàng mật ong
  45,000VNĐ
 • LEMON JUICE
  Chanh tươi
  30,000VNĐ

SMOOTHIES

 • MANGO & PINEAPPLE SMOOTHIE
  sinh tố xoài và dứa
  65,000VNĐ
 • PASSION SMOOTHIE
  Sinh tố chanh leo
  55,000VNĐ
 • MANGO SMOOTHIE
  Sinh tố xoài
  55,000VNĐ
 • VANILLA SMOOTHIE
  Sinh tố vanilla
  65,000VNĐ
 • CHOCOLATE SMOOTHIE
  Sinh tố chocolate
  65,000VNĐ
 • BANANA BAILEY SMOOTHIE
  Sinh tố chuối
  65,000VNĐ
 • STRAWBERRY – KIWI SMOOTHIE
  Sinh tố dâu và kiwi
  65,000VNĐ
 • MANGO & PINEAPPLE SMOOTHIE
  Sinh tố xoài và dứa
  65,000VNĐ
 • RED BERRIES SMOOTHIE
  Sinh tố các loại quả mọng
  65,000VNĐ